Tel : +48 091 416 30 11

E-mail: osir@gryfino.pl

Teraz wystarczy trafić na weryfikację

Jak się zapisałeś do biegu, opłaciłeś startowe to już prawie wszystko aby wystartować w 5. Gryfińskim Transgranicznym Festiwalu Biegowym. Prawie, ponieważ należy jeszcze się zweryfikować w biurze zawodów i odebrać pakiet startowy. Biuro będzie czynne w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących (tzw. „ogólniak”) przy ul. Niepodległości 16 ok. 400 m od miejsca startu:

– w przeddzień zawodów – 02.05.2019 r. w godz. 16.30 – 19.00
– w dniu zawodów – 03.05.2019 r. od godz. 8.30 – 11.00

Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność.
Osoby w wieku 16-18 lat (które w dniu biegu tj. 3 maja 2019 nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL.
Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego wraz
z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.
Powyższe nie dotyczy zawodników zrzeszonych w klubach sportowych, posiadających aktualne badania lekarskie wystawione przez lekarza sportowego, które należy okazać przy weryfikacji.

Powrót

Jak się zapisałeś do biegu, opłaciłeś startowe to już prawie wszystko aby wystartować w 5. Gryfińskim Transgranicznym Festiwalu Biegowym. Prawie, ponieważ należy jeszcze się zweryfikować w biurze zawodów i odebrać pakiet startowy. Biuro będzie czynne w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących (tzw. „ogólniak”) przy ul. Niepodległości 16 ok. 400 m od miejsca startu:

– w przeddzień zawodów – 02.05.2019 r. w godz. 16.30 – 19.00
– w dniu zawodów – 03.05.2019 r. od godz. 8.30 – 11.00

Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność.
Osoby w wieku 16-18 lat (które w dniu biegu tj. 3 maja 2019 nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL.
Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego wraz
z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.
Powyższe nie dotyczy zawodników zrzeszonych w klubach sportowych, posiadających aktualne badania lekarskie wystawione przez lekarza sportowego, które należy okazać przy weryfikacji.

Teraz wystarczy trafić na weryfikację

MENU

  •  

Teraz wystarczy trafić na weryfikację
Teraz wystarczy trafić na weryfikację
Teraz wystarczy trafić na weryfikację